///

INVESTIGACIÓ COMERCIAL D’ACORD AMB L’AJUNTAMENT

Practica investigacio 00

L’alumnat del CFGS Gestió de vendes i espais comercials farà un estudi de mercat, dintre el mòdul Investigació comercial i en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, per tal d’aconseguir informació sobre el perfil del no-client del Mercat municipal de Puigmercadal i les seves motivacions de compra del producte fresc en altres llocs, amb l’objectiu d’esbrinar qui és i per quins motius no compra el producte fresc en aquest espai comercial.

A principis de 2017 l’Ajuntament de Manresa va assumir la direcció d’aquest mercat. Ara està plantejant obres d’adequació de les seves instal·lacions per intentar millorar-ne la imatge. A la vegada, en l’àmbit comercial s’intenta augmentar la seva atractivitat com a lloc de referència en la compravenda de l’alimentació fresca.

A nivell pedagògic, l’objectiu d’aquest projecte és doble:

En primer lloc, ajudar l’alumnat perquè assoleixi els objectius del mòdul, gràcies a l’experimentació en una situació real, tot treballant les competències del perfil professional del cicle formatiu Gestió de vendes i espais comercials (treball en equip, responsabilitat en el treball, organització del treball, iniciativa, autonomia, etc.).

En segon lloc, aconseguir que l’alumnat aprengui a fer un estudi de mercat posant en pràctica els coneixements teòrics adquirits a l’aula.

A nivell professional, amb aquest estudi es pretén que l’Ajuntament, i per tant la ciutat, pugui disposar, a través de les conclusions a què s’arribi, d’una informació que li permeti prendre les decisions estratègiques o de màrqueting més adients respecte al Mercat de Puigmercadal.

Aquest projecte es planteja a l’alumnat en format de treball en equip, i per executar-lo ha d’anar aplicant, al llarg del curs, els coneixements teòrics treballats a l’aula, de manera que al final haurà experimentat les tècniques més importants que s’apliquen en una investigació comercial.

L’inici de la pràctica va ser el 20 d’octubre, quan el tècnic municipal de Comerç i actual director del Mercat, Sr. David Hernández, va venir a la nostra aula per encarregar a l’alumnat aquest estudi, que es coneix amb el nom tècnic de briefing.

 

Practica investigacio 01


 

 

DESTAQUEM

  Nadalalcata17 02

 


 

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

FP

 


 

BORSA DE TREBALL

Borsa treball

 

ACREDITACIONS

logo FSE 01
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

logo FSE 01
competencies basiques
 

EL NOSTRE FACEBOOK

Facebook de l'Institut Guillem Catà

ERASMUS+

Erasmus

 


 

DROP OUTS-COACHING AT SCHOOL

 

padlet Drop outs coaching 02

LA REVISTA DEL CATÀ

FACEBOOK DEL CATÀ EN ACCIÓ

facebook cataenaccio 2

LLIGA DE VALORS

lligadevalors 02

NADAL AL CATÀ 2016

NadalalCata2016 02

 

COMERÇ I MÀRQUETING

 

web marqueting 

EL CATÀ EN FA 25

EL LIPDUB D'EL CATÀ EN FA 25

 

 

DEL DIETARI DE GUILLEM CATÀ

 

Del dietari de Guillem Catà 

 

ACTE COMMEMORATIU

DEL 25è ANIVERSARI

DE L'INSTITUT GUILLEM CATÀ

 

 

Acte commemoratiu del 25è aniversari de l'Institut

 

L'ACTE DEL 25è ANIVERSARI

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

acte 25 anys a la premsa

 

LA PÀGINA DE FACEBOOK

 

Pàgina de Facebook de "El Catà en fa 25"L'ALBUM DE FOTOS

 

L'album de fotos de la inauguració de "El Catà en fa 25"