///

Ara que estàs matriculat/da en un cicle formatiu de formació professional inicial, podries tenir dret a algunes convalidacions si tens altres estudis oficials.  Has de lliurar la sol·licitud de convalidació al centre on estàs matriculat/da aportant la documentació següent:

• Si has passat de pla d’estudis LOGSE a pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal presentar certificat acadèmic dels mòduls o crèdits superats.

• Si tens uns altres estudis de formació professional acabats, cal presentar el títol o resguard de títol corresponent (títols de tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista).

• Si tens un altre cicle formatiu superat parcialment, cal presentar un certificat acadèmic amb els mòduls i crèdits o mòduls professionals i unitats formatives superats.

• Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL, RET, RAT, AGCE, EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de no estar acabats).

• Si tens estudis universitaris i demanes altres crèdits o unitats formatives diferents dels anteriors, cal presentar títol o resguard de títol (o certificat acadèmic cas de no estar acabats), pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats  formatives demanades.

• Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.

• Si tens estudis cursats a l’estranger, cal presentar la homologació dels estudis a més de la documentació que correspongui segons els apartats anteriors en què es trobi.

• Si has participat en els programes “Qualifica’t”, “Acredita’t” o  “Reconeixement”, cal presentar el certificat corresponent.

• Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de  competència acreditades, cal presentar aquest certificat.


La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que els correspongui o la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en els casos de convalidació singular.

Has d’assistir a classe per tots els ensenyaments en què estàs matriculat/da mentre no tinguis la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

 

DESTAQUEM

 taller fapac 02

 

La data de la segona sessió serà dissabte, 25 de novembre, en comptes del 18 de novembre com estava previst


 

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

FP

 


 

BORSA DE TREBALL

Borsa treball

 

ACREDITACIONS

logo FSE 01
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

logo FSE 01
competencies basiques
 

EL NOSTRE FACEBOOK

Facebook de l'Institut Guillem Catà

ERASMUS+

Erasmus

 


 

DROP OUTS-COACHING AT SCHOOL

 

padlet Drop outs coaching 02

LA REVISTA DEL CATÀ

FACEBOOK DEL CATÀ EN ACCIÓ

facebook cataenaccio 2

LLIGA DE VALORS

lligadevalors 02

NADAL AL CATÀ 2016

NadalalCata2016 02

 

COMERÇ I MÀRQUETING

 

web marqueting 

EL CATÀ EN FA 25

EL LIPDUB D'EL CATÀ EN FA 25

 

 

DEL DIETARI DE GUILLEM CATÀ

 

Del dietari de Guillem Catà 

 

ACTE COMMEMORATIU

DEL 25è ANIVERSARI

DE L'INSTITUT GUILLEM CATÀ

 

 

Acte commemoratiu del 25è aniversari de l'Institut

 

L'ACTE DEL 25è ANIVERSARI

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

acte 25 anys a la premsa

 

LA PÀGINA DE FACEBOOK

 

Pàgina de Facebook de "El Catà en fa 25"L'ALBUM DE FOTOS

 

L'album de fotos de la inauguració de "El Catà en fa 25"