///

 


 

CARTA DE COMPROMÍS

 

Compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT

 

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. L’informe d’assessorament és un requisit previ per a la inscripció en el procediment de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 1. Informació-calendari sobre el Servei d'Assessorament
 2. Full de sol·licitud al Servei d'Assessorament
 3. Llistat de sol·licituds al Servei d'Assessorament del Servei FP curs 17-18
 4. Llista provisional d'aspirants admesos al Servei d'Assessorament del Servei FP curs 17-18
 5. Full d'inscripció al Servei d'Assessorament
 6. Llista definitiva d'aspirants admesos al Servei d'Assessorament del Servei FP curs 17-18

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit a través de l’experiència laboral o en activitats socials i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 1. Informació-calendari sobre el Servei de Reconeixement
 2. Convocatòria de sol·licitud de Reconeixement del Servei FP
 3. Sol·licitud al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges
 4. Llista provisional d'aspirants inscrits a la fase de Reconeixement del Servei FP
 5. Llista provisional de resultats al procés de Reconeixement acadèmic
 6. Llista definitiva de resultats al procés de Reconeixement acadèmic

 

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

SERVEI D'ASSESSORAMENT

FP

 


 

BORSA DE TREBALL

Borsa treball

 

ACREDITACIONS

logo FSE 01
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

logo FSE 01
competencies basiques
 

EL NOSTRE FACEBOOK

Facebook de l'Institut Guillem Catà

ERASMUS+

Erasmus

 


 

DROP OUTS-COACHING AT SCHOOL

 

padlet Drop outs coaching 02

LA REVISTA DEL CATÀ

FACEBOOK DEL CATÀ EN ACCIÓ

facebook cataenaccio 2

LLIGA DE VALORS

lligadevalors 02

NADAL AL CATÀ 2016

NadalalCata2016 02

 

COMERÇ I MÀRQUETING

 

web marqueting 

EL CATÀ EN FA 25

EL LIPDUB D'EL CATÀ EN FA 25

 

 

DEL DIETARI DE GUILLEM CATÀ

 

Del dietari de Guillem Catà 

 

ACTE COMMEMORATIU

DEL 25è ANIVERSARI

DE L'INSTITUT GUILLEM CATÀ

 

 

Acte commemoratiu del 25è aniversari de l'Institut

 

L'ACTE DEL 25è ANIVERSARI

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

acte 25 anys a la premsa

 

LA PÀGINA DE FACEBOOK

 

Pàgina de Facebook de "El Catà en fa 25"L'ALBUM DE FOTOS

 

L'album de fotos de la inauguració de "El Catà en fa 25"